มหกรรมวิทย์สร้างชีพ ยกระดับภูมิภาค

พิมพ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี จัดงาน”มหกรรมวิทย์สร้างชีพ ยกระดับภูมิภาค" โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แลtเทคโนโลยี      เป็นประธานในพิธี และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด

altalt

พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมบูธต่างๆ ภายในงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองของวิสาหกิจชุมชนเห็ดถั่งเช่าจังหวัดเพชรบุรี การผลิตวุ้นจากน้ำมะพร้าวด้วยจุลินทรีย์ การทำขนมหวานเมืองเพชรโดยใช้เตาชีวมวล และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและการใช้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เป็นต้น ณ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

altaltalt