โครงการส่งเสริมทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

พิมพ์

alt

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวธนพร โภคสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ในปีงบประมาณ 2561

ทดสอบทดสอบ